Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια Υπηρεσιών Καθαριότητας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας [ΕΙΜ] διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή κατάλληλου αναδόχουυπηρεσιών καθαριότητας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Όροι διαγωνισμού

Μοιραστείτε το στο: