Ειδικές εφαρμογές του ISO 17025:2017 – Πρόγραμμα Μεταφοράς Τεχνογνωσίας του ΕΙΜ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Μονάδα του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), θα διοργανώσει ένα εντατικό & εξειδικευμένο πρόγραμμα μεταφοράς τεχνογνωσίας συμβουλευτικού χαρακτήρα στο αντικείμενο εφαρμογής του νέου προτύπου ISO 17025:2017 στα Εργαστήρια Δοκιμών και Διακρίβωσης.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενους κύκλους διάρκειας δύο (2) ημερών ο καθένας. Το κόστος είναι 400 €/συμμετέχοντα πλέον ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά στον τραπεζικό λογαριασμό του ΕΣΥΠ/ΕΙΜ 10 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Μοιραστείτε το στο: