ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι τη Δευτέρα 09-12-2019.

Σχετική ανακοίνωση

Μοιραστείτε το στο: