ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προμήθεια υπηρεσιών φύλαξης για τα δύο κτίρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά ετήσιας παροχής υπηρεσιών άμεσης επέμβασης και νυχτερινής διέλευσης ελέγχου για το έτος 2022, για τα δύο κτίρια της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο Ο.Τ.45 και Ο.Τ.18 στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ. ΠΕ. Θες/νίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999) μέχρι την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με 2310569999 ή info@eim.gr.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: