ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την αναβάθμιση του προγράμματος FLUKE METCAL της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, τηλ: 2310 569 999, Αρμόδιοι: Μυρτώ Χολιαστού, Σωκράτης Σδράκας) μέχρι τη Δευτέρα 1-11-2021 και ώρα 15.00.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: