ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Υποβολή οικονομικής προσφοράς συντήρησης συστήματος θέρμανσης.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη εξειδίκευση και εκ του Νόμου αδειοδότηση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την συντήρηση των παρακάτω :
α) ΛΕΒΗΣΑΣ vitoplex 200/Wiesmann 270kw (2 τεμ) &
β) ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ oertli OES-335LZ max 356kw, (2 τεμ)
της κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου του κτηρίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ), αυτοτελούς μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, για τη χειμερινή περίοδο 2021-2022.

Για πληροφορίες επικοινωνείτε με τους Α. Λευκόπουλο (Τηλ 2310569960) & Σ. Παπαθανασίου (2310569983).
Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας), μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: