Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα των διεργαστηριακών συγκρίσεων σε μικρούς όγκους

H EURAMET σε συνεργασία με τον περιφερειακό οργανισμό Μετρολογίας COOMET διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα των διεργαστηριακών συγκρίσεων σε μικρούς όγκους στα πλαίσια της δράσης μεταφοράς τεχνογνωσίας “Capacity Building” στο οποίο συμμετέχουν περίπου 40 μέλη εθνικών ινστιτούτων μετρολογίας της Ευρώπης. Μία από τους βασικούς εισηγητές είναι η Δρ. Ζωή Μεταξιώτου, Προϊσταμένη του Εργαστηρίου Ροής & Όγκου του ΕΙΜ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της EURAMET

Μοιραστείτε το στο: