ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (επανάληψη)

Μελέτη με αντικείμενο την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και εκτίμηση κόστους για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μεταγωγής μεταξύ ΔΕΗ και ΗΖ νέου κτηρίου ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την κατάρτιση μελέτης με αντικείμενο :
• διερεύνηση τεχνικών λύσεων και κατάρτιση αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών &
• εκτίμηση του σχετικού κόστους
η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση του κειμένου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διακοπτών μεταγωγής μεταξύ ΔΕΗ και ΗΖ και των αυτοματισμών τους, στις εγκαταστάσεις της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ο.Τ.45, στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδο. Η υποβολή των προδιαγραφών θα γίνει σε κατάλληλη μορφή, η οποία θα υποδειχθεί από το ΕΙΜ.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Τετάρτη 8-12-2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: