ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (επανάληψη)

Ετήσια σύμβαση καθαρισμού, αποψίλωσης και καλλωπισμού του έκτασης 45 στρεμμάτων περιβάλλοντος χώρου των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου (επανάληψη) .

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για ετήσια σύμβαση καθαρισμού, αποψίλωσης, καλλωπισμού και συντήρησης του 45 έκτασης στρεμμάτων περιβάλλοντος χώρου, εντός και εκτός της περίφραξης, των οικοπέδων των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, στο Ο.Τ. 45 και Ο.Τ. 18, στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας), μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, Ο.Τ. 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: