ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ετήσια συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)  προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος)  και  στο παλιό κτίριο (Ο.Τ. 18  ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως τη Δευτέρα 26-11-2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: