ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μελέτη με αντικείμενο την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και εκτίμηση κόστους για προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος μεταγωγής μεταξύ ΔΕΗ και ΗΖ νέου κτηρίου ΕΣΥΠ/ΕΙΜ στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια μελέτης με αντικείμενο :
• διερεύνηση τεχνικών λύσεων και κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών &
• εκτίμηση του σχετικού κόστους
για την προμήθεια και εγκατάσταση, κατόπιν έρευνας αγοράς, συστήματος διακοπτών μεταγωγής μεταξύ ΔΕΗ και ΗΖ και των αυτοματισμών τους, στις εγκαταστάσεις της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ο.Τ.45, στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδο.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας : Α. Λευκόπουλος (2310569960) και Σ. Παπαθανασίου (2310569983). Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Τετάρτη 17-11-2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: