ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία μελέτης και τεχνικών επεμβάσεων που αφορούν την ενεργειακή λειτουργία των Κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, τηλ: 2310 569 999), μέχρι την Παρασκευή 08-01-2021 και ώρα 15:00.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: