ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ.

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, τηλ: 2310 569 999, Αρμόδιοι: Αλέξανδρος Λευκόπουλος, Διονύσιος Κυριακίδης) μέχρι τη Δευτέρα 15-01-2021 και ώρα 15.00.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: