ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022,  Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την Παρασκευή 18-12-2020.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: