ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ετήσια σύμβαση συντήρησης για την καλή λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 ΦΕΚ 1122Β 17-6-2008 – Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για ετήσια σύμβαση συντήρησης για την καλή λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων των δύο κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ, στο Ο.Τ. 45 και Ο.Τ. 18, στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης στη Σίνδο.

Προθεσμία 26 Φεβρουαρίου 2021

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: