Συντήρηση, αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτόματης κατάσβεσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, με την κατάλληλη εξειδίκευση, να καταθέσει οικονομική προσφορά για την υδραυλική δοκιμή και αναγόμωση των πυροσβεστήρων αυτόματης κατάσβεσης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας), αλλά και το πιστοποιητικό ISO 9001/2015, μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Τηλ: 2310 569 999), έως την Τετάρτη 20-01-2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: