ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ)

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας, από 08/01/2021 σε 10/02/2021, για την υποβολή οικονομικών προσφορών για συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία μελέτης και τεχνικών επεμβάσεων που αφορούν  την ενεργειακή λειτουργία των Κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ).  

Μοιραστείτε το στο: