ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΜ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ) ΤΟΥ ΕΣΥΠ ΣΤΗ ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ.

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας έως 28 Φεβρουαρίου 2021 για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την αποκατάσταση βαφή της εσωτερικής τοιχοποιίας κτηρίου της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) του ΕΣΥΠ στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.

Μοιραστείτε το στο: