ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 57.000 ΛΙΤΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου, κατ’ εκτίµηση προµήθειας 57.000 λίτρων πετρελαίου θέρµανσης, προϋπολογιζόµενης δαπάνης πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, ήτοι το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της νόµιµα διαµορφούµενης κάθε φορά µέσης χονδρικής τιµής, όπως αυτή διαµορφώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το νοµό Θεσσαλονίκης, που θα προκύπτει µεταξύ της ανώτερης και κατώτερης χονδρικής τιµής κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού, για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης των κτηρίων της ΑΛΜ Μετρολογίας του ΕΣΥΠ στη ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκης ΟΤ-45 .

Προθεσμία αποστολής προσφορών: 13/3/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το στο: