ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟΥ

Το εργαστήριο Χαμηλών Συχνοτήτων του ΕΙΜ προγραμματίζει τη διοργάνωση σχήματος διεργαστηριακής σύγκρισης με αντικείμενο τη Διακρίβωση Ψηφιακού Πολυμέτρου 6,5 ψηφίων.

  • Αποστολή συμμετοχής στο e-mail: info@eim.gr  ή στο fax: 2310569996
  • Διευκρινήσεις/πληροφορίες στο 2310569971 (κα Χολιαστού) και 2310569999 (τηλεφωνικό κέντρο)
  • Περίοδος έναρξης (προσεγγιστικά): Μάρτιος 2015
  • Κόστος συμμετοχής:  970 ευρώ (+ΦΠΑ 23%). Κόστος συμμετοχής για διαπιστευμένα εργαστήρια ή υπό διαπίστευση εργαστήρια 679 ευρώ (+ΦΠΑ23%)

Έντυπο συμμετοχής EIM-ELF-21 2015

Πρόσκληση για διεργαστηριακή σύγκριση

 

Μοιραστείτε το στο: