ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ετήσια συντήρηση, 12 Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση των 12 ΚΚΜ της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) που βρίσκονται στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).

Για την καλύτερη αξιολόγηση των απαιτήσεων, ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι να επισκεφθούν το χώρο, προκειμένου να αποκτήσουν ιδίαν αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Για ερωτήσεις επικοινωνείστε με τους Α. Λευκόπουλο (2310569960), Σ. Παπαθανασίου (2310569983).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την 4/6/2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: