ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Συντήρηση – επισκευή συστήματος εξαερισμού χώρου UPS της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ) κεντρικού κτηρίου Ο.Τ. 45, ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ)  προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για τις εργασίες του θέματος.

Για την καλύτερη αξιολόγηση των απαιτήσεων, ενθαρρύνονται οι υποψήφιοι να επισκεφθούν το χώρο, προκειμένου να αποκτήσουν ιδίαν αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων του έργου.

Για ερωτήσεις επικοινωνείστε με τους Α. Λευκόπουλο (2310569960), Σ. Παπαθανασίου (2310569983).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Βι.Πε. Θεσσαλονίκης, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την 4/6/2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: