ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ειδικές εργασίες συντήρησης συστημάτων θέρμανσης / ψύξης της ΑΛΜ Μετρολογίας (ΕΙΜ), ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), Ανεξάρτητη Λειτουργική Μονάδα του ΝΠΙΔ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για τις παρακάτω ειδικές εργασίες επισκευής / συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης/ ψύξης στο νέο κτίριο (Ο.Τ.45 ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδος).

Για ερωτήσεις και προγραμματισμό επίσκεψης επικοινωνείστε με τους Α. Λευκόπουλο (2310569960 lefkopoulos@eim.gr), Σ. Παπαθανασίου (2310569983, stef@eim.gr).

Οι προσφορές (με σφραγίδα της εταιρείας, υπογραφή και όνομα υπεύθυνου επικοινωνίας) μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, ΟΤ 45, ΤΚ 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη, email: info@eim.gr, Fax:2310569996, Τηλ: 2310 569 999), μέχρι την 11/6/2021.

Σχετική πρόσκληση

Μοιραστείτε το στο: